Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Châu Thành họp báo thường trực Huyện ủy về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp trên địa bàn
Sáng ngày 03-5-2018, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì buổi họp báo thường trực Huyện ủy với một số đơn vị sự nghiệp có liên quan về việc thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo thường trực Huyện ủy về dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo về tình hình xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo từng giai đoạn với lộ trình cụ thể. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Ban điều hành bến xe tàu, Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao trình bày, báo cáo cụ thể với thường trực Huyện ủy về thực trạng biên chế tại đơn vị và phương án tự chủ của đơn vị về những khó khăn và giải pháp thực hiện đúng theo lộ trình.

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh đề nghị các ngành có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể về hiện trạng số lượng đơn vị,  số biên chế, tổng kinh phí chi thường xuyên hàng năm và chi đầu tư cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Để từ đó, sớm hoàn chỉnh và trình các cấp có thẩm quyền thông qua Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp cũng cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương án tự chủ, kết hợp với yêu cầu tinh giản 10% số biên chế đến năm 2021.

Minh Thiện