Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành kiểm tra hoạt động ủy thác tại xã An Hòa
Ngày 4-6-2019, đồng chí Trần Thị Quế Minh – phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, trưởng đoàn công tác đến kiểm tra hoạt động ủy thác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hòa.

Responsive image

 Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách tại An Hòa đã tập trung thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và có bước chuyển biến đáng kể, đa số hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả, tạo điều kiện giúp bà con nghèo làm ăn, thoát nghèo. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý nguồn vốn ủy thác tại ấp Bình An 1, với trên 575 hộ vay, chia thành 12 tổ tiết kiệm và vay vốn,  tổng dư nợ trên 7 tỷ 550 triệu đồng, trong đó vay vốn theo các chương trình: hộ cận nghèo, hộ nghèo, học sinh, sinh viên, nhà trả chậm, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà ở 167, xuất khẩu lao động, hộ thoát nghèo... Nợ đến hạn 88 hộ, nợ quá hạn 17 hộ, gửi tiết kiệm được trên 360 hộ.

 Tuy nhiên trong quá trình thu hồi vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng gặp một số khó khăn nên dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn cao 1,46%, nguyên nhân là do phần lớn các hộ nợ quá hạn là hộ có hoàn cảnh nghèo, khó khăn chưa có khả năng trả nợ, đi làm ăn xa, hoặc bỏ địa phương nên gây khó khăn cho công tác thu hồi vốn.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Quế Minh –đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã cần tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng trên địa bàn. Tập trung, rà soát lại các hộ vay thuộc diện nghèo, khó khăn để kịp thời xử lý, không để nợ quá hạn tăng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cũng đảm bảo tốt cho công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương./.

 Trần Ngân