Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 15/2020 /NĐ-CP
Sáng ngày 12-5-2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 15/2020 /NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đến dự có ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, cùng tham dự tại các điểm cầu gồm lãnh đạo các Sở Ban, Ngành Tỉnh, Huyện và các, xã, thị trấn, các doanh nghiệp Viễn thông, Bưu điện trên địa bàn Tỉnh.

Responsive image
 

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Huyện Châu Thành có ông Hồ Trường Huấn – phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Responsive image
 

Nội dung hội nghị tập trung triển khai, phổ biến nội dung tại Nghị định số 15/2020/NĐ – CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cụ thể, Nghị định số 15/2020/NĐ – CP gồm có 09 Chương 124 Điều. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện,  Công nghệ thông tin, Giao dịch điện tử… Và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tần số vô tuyến điện như: Luật tần số vô tuyến điện, Thông tư số 18/2018/TT – BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo; Thông tư số 46 /2016/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo; Thông tư số 05/ 2015/ TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện…

Trần Ngân