Châu Thành: trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng
Ngày 19/5/2019, Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng tại Chi Đoàn ấp Vĩnh Lợi – xã Vĩnh Hanh. Đây là đơn vị được Huyện Đoàn chọn tổ chức làm điểm cấp huyện trong tháng 05 năm 2019.

Responsive image
 

Đến tham dự buổi lễ, với sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều – Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn; đồng chí Trần Thị Bích – Bí thư Xã Đoàn Vĩnh Hanh; đồng chí Huỳnh Minh Phụng – Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Lợi; cùng các bạn đoàn viên, thanh niên thuộc Chi Đoàn ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Hoạt động này, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc phát hiện bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Đồng thời, tạo nên phong trào thi đua sổi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong cán bộ đoàn viên, thanh niên.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ tại xã Vĩnh Hanh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều – Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn đề nghị các Chi Đoàn ấp trong xã Vĩnh Hanh cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng và động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng cho đoàn viên thanh niên; tiếp tục đưa việc phát triển đảng viên trẻ trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, của đảng ủy, của tổ chức Đoàn các cấp. Hàng năm đưa ra mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân của cán bộ Đoàn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, trong đó nhấn mạnh: “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”.

Trước đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức lễ trao những danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng ở cơ sở diễn ra đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc trong đoàn viên, thanh niên./.

Huyện Đoàn Châu Thành