Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Vĩnh Lợi hướng dẫn kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung trưởng ấp
Sáng ngày 19-05-2020, UBMTTQVN xã Vĩnh Lợi tổ chức triển khai Hướng dẫn liên tịch số 02 của Ban Thường trực UBMTTQVN- Sở Nội vụ tỉnh An Giang thực hiện kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn. Ông Nguyễn Ngọc Đến, Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Lợi trực tiếp hướng dẫn.

Responsive image
 

Việc áp dụng nhiệm kỳ cho Trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế cho nhiệm kỳ 2,5 năm đang áp dụng hiện nay) sẽ được tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ hoạt động cho đủ 05 năm, sau đó tiến hành tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ mới đúng theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, quy trình bầu bổ sung trưởng ấp bao gồm các nội dung: các Ban ấp lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình; Ban công tác Mặt trận ấp chủ trì việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri hộ gia đình đối với việc tín nhiệm chức danh Trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2022; UBND xã ra quyết định thành lập tổ kiểm phiếu; tiến hành kiểm phiếu tại các ấp; Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động trưởng ấp nhiệm kỳ hoạt động 2017-2020, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, kết hợp thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm và công bố Quyết định UBND xã công nhận chức danh trưởng ấp hoặc quyết định chỉ định trưởng ấp lâm thời.

Ông Nguyễn Ngọc Đến, Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Lợi nhấn mạnh: “Việc thực hiện quy trình bầu bổ sung trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2022 phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, an toàn và tiết kiệm; Bên cạnh đó Ban công tác mặt trận ấp cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân để dân biết, dân hiểu thực hiện đúng theo quy trình”.

Thời gian,thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Trưởng ấp trên điạ bàn xã Vĩnh Lợi được diễn ra trong 02 ngày 28 và 29-5-2020./. 

Kim Xoàng