Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Tổng kết công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí năm 2020
Sáng ngày 15-01-2021, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020. Đồng chí Lê Phước Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Năm 2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành được triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả tốt. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được nâng lên; thủ tục hành chính được cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ phục vụ nhu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính được nâng lên. Năm 2020, UBND cấp huyện tiếp nhận 33.514 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 32.852 hồ sơ, trong đó trả sớm hẹn 10.228 hồ sơ; trả đúng hẹn 22.624 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hẹn.

Trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí, năm 2020, huyện Châu Thành tổ chức 106 cuộc tuyên truyền phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng, với 3.075 lượt người dự. Việc thực hiện các quy định về công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được thực hiện niêm yết đầy đủ, việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập được thực hiện đúng quy định…

Responsive image
 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lê Phước Dũng yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm vai trò người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại. Bên cạnh đó, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính qua phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Song song đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm. Tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên. Tiếp tục phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí trên địa bàn.

Minh Thiện

Tin liên quan