Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2019
Sáng ngày 11-07-2019, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2019 cho hơn 50 đại biểu là Thủ trưởng, Chủ tịch các cơ quan Ban, ngành huyện cùng Chủ tịch và công chức Tư pháp Hộ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Hòa Phúc - Huyện ủy Viên, Bí thư huyện đoàn Châu Thành cũng là báo cáo viên hội nghị đã giới thiệu, triển khai những nội dung cơ bản về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; một số kỹ năng và nguyên tắc cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, giới thiệu các mô hình, giải pháp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật.

Responsive image
 

Thông qua hội nghị đã giúp cán bộ lãnh đạo cơ quan Ban, ngành huyện cùng Chủ tịch và Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND các xã, thị trấn nắm chắc những phương pháp, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Doãn Hiếu

Tin liên quan