Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Hội đồng nhân dân huyện khảo sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND xã Vĩnh Lợi
Ngày 16-05-2019, Thường trực HĐND huyện Châu Thành do Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tổ chức, hoạt động của HĐND xã Vĩnh Lợi.

Responsive image
 

Theo đó tại buổi làm việc đoàn tiến hành khảo sát các nội dung: Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND xã và 2 Ban của HĐND xã; việc tổ chức triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, HĐND xã Vĩnh Lợi đã làm tốt công tác ban hành các văn bản như: Quy chế hoạt động, chương trình công tác, chương trình phối hợp, Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch, báo cáo, tổ chức các kỳ họp được tiến hành theo đúng Luật. Bên cạnh đó, HĐND xã cũng đã tiến hành giám sát các chuyên đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã đối với UBND xã. Đến nay xã thực hiện đạt 5/15 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết HĐND năm 2019, trong đó chỉ tiêu hòa giải thành ở cơ sở đạt 111% kế hoạch.

Thông qua buổi giám sát lần này nhằm giúp cho HĐND huyện xem xét thực tế tình hình hoạt động của thường trực HĐND, UBND và 2 Ban của HĐND xã để xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại và trách nhiệm của HĐND xã trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ./.

Kim Xoàng

Tin liên quan