Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban Chỉ đạo huyện làm việc với các xã về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại xã Vĩnh Hanh
Ngày 31-10-2017, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành do ông Hồ Trường Huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo các xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận và Cần Đăng về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương. Cùng đi có bà Hồ Thị Mộng Thu, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo huyện đã được nghe các xã báo cáo về tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo kết quả việc khắc phục những hạn chế sau khi ban chỉ đạo huyện kiểm tra; Báo cáo kết quả việc thực hiện 5 nội dung và 7 phong trào cùng nhiều vấn đề khác xoay quanh việc thực hiện phong trào. Các nội dung và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bao gồm thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạng… Bên cạnh các xã còn gặp khó khăn về thực hiện quy trình rút danh hiệu gia đình văn hóa, việc tập hợp nhân dân tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể thao địa phương,…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Trường Huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành biểu dương các kết quả mà các địa phương đã đạt được trong năm 2017 và yêu cầu trong thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức vận động đến mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào; Ban Chỉ đạo các xã cần rà soát, thống kê và đánh giá đúng thực tế về danh hiệu gia đình văn hóa, tránh chạy theo thành tích; Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh karaoke lưu động cần tuân thủ theo đúng các quy định, tránh gây mất trật tự nơi công cộng; Khẩn trương khắc phục những hạn chế, tồn tại sau quá trình kiểm tra, đánh giá của Ban Chỉ đạo huyện đối với các địa phương. Đồng thời, các xã cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân địa phương.

Lê Hậu

Tin liên quan