Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức lấy ý kiến xét đề nghị, công nhận xã Bình Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Sáng ngày 25-9-2018, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành tổ chức họp các thành viên để lấy ý kiến đồng thời bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Bình Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đ/c Cù Minh Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Responsive image
 

Theo báo cáo của Đoàn thẩm tra UBND huyện, kết quả kiểm tra hồ sơ và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Bình Hòa năm 2018, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đạt theo lộ trình đã đề ra, tổng vốn đầu tư trên 294 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 73,8 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,316 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,71%, đạt theo chỉ tiêu quy định. Hiện toàn xã có 99,48% hộ sử dụng điện, 89,24% hộ sử dụng nước sạch, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,74%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,01%, số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa là 97,6%, tỷ lệ nhà dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 70,82%, số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch là 95,17%... hiện toàn xã không còn nhà xiêu vẹo, dột nát.

Tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo huyện thống nhất cao việc đề nghị tỉnh xét, công nhận xã Bình Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến, kết quả có 41/41 đ/c thống nhất, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, yêu cầu Văn phòng Điều phối Ban Chỉ đạo huyện chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND huyện duyệt, đề nghị tỉnh thẩm định xét, công nhận xã Bình Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Trúc Phương

Tin liên quan