HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội xã Vĩnh Hanh
Ngày 15-5-2019, đồng chí Nguyễn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành làm trưởng đoàn đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Vĩnh Hanh về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Văn Bình Linh, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh; đồng chí Lương Văn Dũng, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hanh.

Responsive image
 

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND xã thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã Vĩnh Hanh đã đề ra. Trong đó, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức; Thực hiện đạt 8/19 tiêu chí, với 28/49 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an toàn giao thông được đảm bảo; việc thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Nghị định 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và chính sách chuyển đổi cây trồng được thực hiện tốt… việc hoạt động giám sát của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND xã Vĩnh Hanh được thực hiện thường xuyên.

Responsive image
 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Duy Tân, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu HĐND xã, đề xuất của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND xã Vĩnh Hanh. Đồng chí cũng mong muốn địa phương cần chú trọng phấn đấu đạt các chỉ tiêu, tiêu chí đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu, tiêu chí không cần vốn; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Nhân dân; Hai Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND xã tăng cường các hoạt động giám sát theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Lê Hậu

Tin liên quan