Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Châu Thành tích cực triển khai các hoạt động công tác bầu cử
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Châu Thành đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát thanh viên: Ánh Thư

Ngay sau khi quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện. Ngoài triển khai kế hoạch thực hiện, huyện thông báo cụ thể các mốc thời gian về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đến tất cả các ngành, đơn vị, các xã - thị trấn để có sự chỉ đạo, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật bầu cử.

Responsive image
 

 Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị đã nghe thông báo về dự kiến, cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời thảo luận, thống nhất tổng số đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện 10 đơn vị; tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 34 đại biểu; tổng số người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII là 57 người. Để đảm bảo cho sự lựa chọn, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII là 63 người. Bên cạnh đó, Mặt trận huyện cũng chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã - thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image
 

 Theo đánh giá tại hội nghị hiệp thương, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện được hội nghị thống nhất cao, bám sát Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị cũng xem xét các chỉ tiêu về đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số và đại biểu ngoài Đảng trong quá trình giới thiệu đại biểu ứng cử. Chủ trương chú trọng đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng đại biểu trong nhiệm kỳ tới. 

Responsive image
 

Trong thời gian tới, dựa trên hướng dẫn của tỉnh, huyện Châu Thành sẽ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, chủ động giải đáp những vướng mắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục đến cán bộ làm công tác bầu cử đảm bảo hiểu sâu, nắm chắc và vận dụng thành thạo. Song song với đó, ngay khi triển khai kế hoạch công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã giao nhiệm vụ cho từng ngành thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Đặc biệt thông tin sâu rộng đến người dân và cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương tuyên truyền những nội dung quan trọng của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đến đông đảo quần chúng Nhân dân. 

Đến nay, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban nhằm giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện đảm bảo công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, an toàn và tiết kiệm. 

Lê Anh

Tin liên quan