Công an huyện Châu Thành đẩy mạnh phong trào Công an Nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

 

Cùng với lực lượng công an cả nước, những năm qua công an huyện Châu Thành đã phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ… qua đó đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Chỉ tính riêng trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Kết quả tình hình an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, chuyển hóa tình hình an ninh trật tự địa bàn trọng điểm đạt yêu cầu, xóa nhiều tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là trong quản lý nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được chú trọng theo quy định của pháp luật. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội luôn được quần chúng nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Về công tác xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đều giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vững vàng trong mọi tình huống, đoàn kết nội bộ, thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Số phạm pháp hình sự giảm 52/96 vụ; buôn lậu bắt giữ giảm 422/514 vụ; tệ nạn xã hội được kiếm chế 333/383 vụ. Lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, tổ chức hoạt động phong trào với nhiều hình thức, nội dung thiết thực gắn với việc thực hiện chính trị của ngành…

Đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huyện cũng đạt được nhiều thành quả tích cực. Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Trong nhiều năm qua, huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Tăng cường công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; Hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã từng bước đi vào chiều sâu và tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả cùng nhiều gương tập thể, cá nhân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện…

Huyện đã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của huyện, các xã, thị trấn, đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự; Củng cố các lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, làm chổ vựa vững chắc cho quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quán triệt, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó, an ninh, trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy... Qua đó cũng nhận được nhiều đồng thuận từ quần chúng nhân dân, xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể cùng tham gia với lực lượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình như ông Trần Văn Lợi, sinh năm 1964 và anh Trần Lê Thiện, sinh năm 1995, cùng ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành đã phát hiện nghi vấn và tố giác với cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng trộm võ đò trên địa bàn xã Hòa Bình Thạnh. Ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1991, Cao Hoài Hận, sinh năm 1986, Tạ Hữu Trường, sinh năm 1974, Trần Văn Nhân, sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Quét, sinh năm 1978 cùng ngụ ấp Bình Phú 1, xa Bình Hòa là những người chạy xe Honda đầu ở bến xe Lộ tẻ - Tri Tôn. Khi nghe tri hô đã rượt đuổi bắt 01 đối tượng trộm nóng xe mô tô cùng tang vật giao cho cơ quan công an xử lý theo pháp luật… cùng nhiều vụ việc, gương điển hình khác được khen thưởng vì có thành tích…

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên về tư cách người Công an cách mệnh đã 70 năm… Những chuẩn mực đạo đức đó của người Công an cách mạng cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt không chỉ trong lực lượng Công an Nhân dân mà trong toàn hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong 6 điều dạy của Bác để học tập, rèn luyện và hành động.

Thanh Bạch