Châu Thành với công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ
Trong năm qua, kinh tế - xã hội huyện Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định. Cùng với đó, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện nhà cũng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, trong đó phải kể đến việc Ngành giáo dục huyện nhà đã làm tốt công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ.

Responsive image
 

Cụ thể, năm 2018, tổng số người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ ở mức 2 là 95.119/119.778 người, đạt tỷ lệ 79,42%. Tổng số người từ 15 đến 35 tuổi là 58.253 người, trong đó số người biết chữ mức 2 là 54.383 người, đạt tỷ lệ gần 94%. Có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ I. Riêng xã Cần Đăng đạt mức độ II. Toàn huyện Châu Thành đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ I. Đối với phổ cập giáo dục, toàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, có 4/13 trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đối với bậc tiểu học, toàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, có 8/28 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở, huyện Châu Thành cũng đã đạt chuẩn mức độ 1, toàn huyện có 2/13 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Đạt được kết quả trên, trước hết là công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, từ huyện đến các xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo được kiện toàn, kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đề ra phương hướng biện pháp để duy trì vững chắc các chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập Tiểu học và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Đặc biệt, các đoàn thể đã huy động và duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi ra lớp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập tốt. Mạng lưới trường học được xây dựng ngày càng ổn định, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy học và từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ giáo viên ngày càng chuẩn hóa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về đổi mới Giáo dục và Đào tạo. Song song đó, những năm gần đây, nhiều địa phương đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm thực hiện tốt các tiêu chí xã nông thôn mới, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến lĩnh vực giáo dục, qua đó, cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đến trường, trình độ văn hóa trong nhận thức của người dân được nâng lên, chuyển biến theo hướng tích cực, học sinh trong độ tuổi được đến trường ngày càng cao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật cùng những điều kiện thuận lợi trên, trong năm qua, công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ huyện Châu Thành cũng tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định. Việc huy động học sinh đầu năm học và duy trì sĩ số còn gặp nhiều khó khăn nhất là bậc Trung học cơ sở, do nhận thức trong một bộ phận người dân còn hạn chế trong việc đưa con em đi học, thường xuyên bắt con em đi làm thuê kiếm sống cùng gia đình, đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến học sinh bỏ học. Cơ sở vật chất dù được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu dạy 2 buổi/ngày, đời sống và thu nhập của người dân thuộc các xã vùng sâu còn gặp khó khăn, cơ sở vật chất trang thiết bị chủ yếu là do Ngành cung cấp. Công tác huy động ra lớp phổ cập chưa thực hiện được ở một số địa phương, phần lớn học viên ở độ tuổi phổ cập giáo dục Trung học cơ sở là lực lượng lao động chính, vì vậy việc vận động ra lớp và duy trì sĩ số là một vấn đề hết sức khó khăn. Sự biến động dân cư hàng năm do sự di dân giữa các địa bàn trong và ngoài huyện, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc rà soát cập nhật đối tượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Responsive image
 

Nhằm xây dựng và thực hiện các biện pháp tích cực để tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn xóa mù chữ trên địa bàn toàn huyện Châu Thành trong thời gian tới, nhất là phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, phấn đấu đến năm 2020 tất cả các xã đều đạt chuẩn phổ cập tổng hợp mức độ 3, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2 trở lên theo đúng lộ trình đã đề ra, đồng thời đáp ứng tốt việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã Nông thôn mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đề ra nhiều biện pháp như, thực hiện củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ cấp xã, xây dựng kế hoạch, lộ trình với những chỉ tiêu cụ thể từng năm, triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; Cấp ủy Đảng, UBND huyện, các xã, thị trấn chỉ đạo sâu sắc công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, thường xuyên quán triệt các chủ trương, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, có quyết tâm và nắm chắc tình hình có biện pháp phù hợp; Các cấp, các Ngành và địa phương xác định sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, đồng thời công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ được đưa vào Nghị quyết các xã, thị trấn xem đây là nhiệm vụ, một tiêu chí thi đua cuối năm; Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, đáp ứng yêu cầu phân luồng và nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em trên địa bàn huyện; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng và hợp lý về cơ cấu đáp ứng phục vụ chương trình giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025.

Các Hiệu trưởng nhà trường cần nâng cao công tác tự chủ, đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy ở nhà trường, tăng cường tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt công tác huy động, duy trì tỷ lệ học sinh đến trường, kịp thời trong công tác vận  động học sinh trở lại lớp, chống bỏ học; Nâng cao tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp Trung học cơ sở góp phần từng bước nâng cao hiệu quả đào tạo giáo dục theo từng chu kỳ; Tập trung chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, lựa chọn những phương pháp giảng dạy đối tượng học sinh, tránh gây quá tải, áp lực đối với học sinh; Xây dựng kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những học sinh yếu, học sinh không chuyên cần; Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thu hút học sinh đến trường. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phải thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; Hiệu trưởng, giáo viên phải chủ động tích cực thực hiện dự báo chuyên môn giữ vững và nâng chuẩn, thường xuyên cập nhật số liệu thống kê diễn biến nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ngoài ra, huyện cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, tập trung huy động tối đa nguồn lực trong xã hội, góp phần đầu tư hỗ trợ kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Với những định hướng thiết thực như thế, tin chắc rằng công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ huyện Châu Thành ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần làm cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà ngày càng phát triển.

Lê Hậu