Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Châu Thành phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Xây dựng trường chuẩn quốc gia là chủ trương lớn, mang tính chiến lược của ngành Giáo dục và đào tạo, đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ ý nghĩa đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát thanh viên: Ánh Thư

Đến nay, toàn huyện Châu Thành đã có 19/54 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chiếm tỷ lệ 35,19% so với tổng số trường trên địa bàn. Cụ thể, bậc Mầm non có 5/13 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chiếm tỷ lệ 38,46%; Bậc Tiểu học có 10/28 trường, chiếm tỷ lệ 35,71%; Bậc trung học cơ sở có 4/13 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chiếm tỷ lệ 30,77%. Chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Châu Thành đã làm diện mạo của trường lớp các cấp được nâng lên rõ rệt, cơ sở vật chất đảm bảo cơ bản cho việc dạy và học, trường, lớp khang trang hơn. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được đào tạo bài bản và hoàn thiện các chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị, chất lượng ngày một nâng lên. Chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước, phát triển học sinh theo hướng toàn diện; ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Mối quan hệ gia đình - nhà trường - xã hội ngày càng thắt chặt. Công tác xã hội hóa giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với sự nghiệp phát triển huyện nhà. Kết quả này đã góp phần để các địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện Châu Thành đã có 5 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới gồm: xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và xã An Hòa.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực thế nhưng tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các điểm trường trên địa bàn huyện Châu Thành vẫn còn chậm so với kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị có quan tâm thực hiện nhưng còn hơi chậm. Việc huy động học sinh bỏ học trở lại trường hiệu quả chưa cao. Công tác xã hội hóa giáo dục ở một số địa phương cũng như các đơn vị trường học chưa được chú trọng. Ngoài tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, một số ít trường chưa thật sự quan tâm đến việc thực hiện các tiêu chuẩn khác như tổ chức quản lý, xã hội hóa…

Responsive image
 
Responsive image

Theo lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Châu Thành, trong năm 2021, Huyện sẽ tích cực xây dựng thêm 6 điểm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Mẫu giáo Vĩnh Bình, Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh, trường Tiểu A Vĩnh Bình, Tiểu học A Hòa Bình Thạnh, Trung học cơ sở Vĩnh Bình, và Trung học cơ sở Hòa Bình Thạnh, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện là 26/54 trường, đạt tỷ lệ 48,15%. Năm 2022, huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh đầu tư thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số 35/54 chiếm tỷ lệ 64,81%. Và đến năm 2023, đầu tư 07 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng tổng số 42/54 chiếm tỷ lệ 77,78%. 

Responsive image
 

Để thực hiện đạt theo lộ trình kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cùng với việc thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Châu Thành trở thành huyện Nông thôn mới, trong thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành còn có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị.  Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng công tác điều hành, quản lý giáo dục. Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các hoạt động trong các cơ sở giáo dục. Tập trung tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường. Đẩy mạnh giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép, thương yêu giúp đỡ bạn bè, văn minh trong ứng xử, không vi phạm nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động tình nguyện. Ngành giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trong việc quy hoạch hệ thống trường lớp tốt hơn; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để chăm lo cho học sinh tốt hơn; tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được an toàn. Đặc biệt, toàn ngành phối hợp tốt các địa phương nắm chắc về số lượng học sinh trên địa bàn, theo dõi thống kê số thanh thiếu niên, các gia đình rời địa phương đi làm ăn từ đó phối hợp với nhà trường trong công tác phân luồng và nâng cao hiệu quả công tác chống bỏ học, phổ cập giáo dục… Các trường thường xuyên sơ, tổng kết, nhằm rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có giải pháp phù hợp thực hiện đạt các tiêu chuẩn.

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng để nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, đồng thời góp phần hoàn thành lộ trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của Ngành giáo dục thì rất cần sự chung tay của quý phụ huynh và toàn thể Nhân dân, để đến năm 2025, Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Lê Hậu