Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Toàn huyện đã huy động được thêm 200 học sinh trở lại trường
Theo báo cáo tiến độ huy động học sinh năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, sau hai ngày khai giảng năm học mới, tính đến ngày 7-9-2017, toàn huyện Châu Thành đã huy động thêm được hơn 200 học sinh trở lại lớp.

Responsive image
 

Trong đó, Mẫu giáo đã huy động thêm 66 cháu, nâng số cháu đến trường là 4.328/4.500 cháu, đạt tỷ lệ trên 96% so với kế hoạch đề ra; Bậc Tiểu học huy động thêm được 142 học sinh, nâng số học sinh huy động ở bậc học này lên 14.744/14.680 học sinh, đạt tỷ lệ trên 100% so với kế hoạch vận động đầu năm học; Bậc THCS đã vận động thêm được 21 học sinh, nâng số học sinh vận động trên toàn huyện ở bậc học này là 9.076/9.530, đạt tỷ lệ 95,24% so với kế hoạch đề ra. Như vậy tính đến nay, ở tất cả các cấp học, toàn huyện đã huy động được 28.148/28.710 học sinh, đạt tỷ lệ trên 98% so với kế hoạch đề ra.

Tuy huyện Châu Thành đã chính thức bước vào năm học mới nhưng chính quyền địa phương các cấp, các Ban ngành, Đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị trường học tiếp tục công tác huy động học sinh đến trường, trong đó, quan tâm và tạo mọi điều kiện cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Lê Hậu