781 học sinh lớp 12 của huyện Châu Thành bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016
Ngày 30-6-2016, 781 học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Châu Thành đến trường Đại học An Giang để làm các thủ tục cần thiết để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Hội đồng thi trường Đại học An Giang. Trong đó, 667 học sinh lớp 12 thi theo hình thức thi tốt nghiệp và lấy kết quả xét tuyển Đại học và Cao đẳng, 114 học sinh chọn hình thức thi chỉ xét tốt nghiệp. Ngoài ra, số thí sinh tự do thi Đại học, Cao đẳng là 16 thí sinh.

Responsive image
 

Lịch thi THPT quốc gia năm 2016 theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức thi 8 môn trong 4 ngày như năm 2015; các thí sinh thi vào các ngày 01, 02, 03, 04 tháng 7/2016. Các môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Trong đó, các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đối với các học sinh lớp 12 hoặc thí sinh chưa tốt nghiệp thì mỗi thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và môn do thí sinh tự chọn. Với các thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia kết hợp xét tuyển Đại học, Cao đẳng sẽ thi 4 môn như các thí sinh xét tuyển tốt nghiệp và thi thêm những môn mà trường Đại học, Cao đẳng yêu cầu khi xét tuyển.

Đối với thí sinh tự do (đã đậu tốt nghiệp các năm trước) chỉ phải thi những môn mà trường Đại học, Cao đẳng yêu cầu khi xét tuyển. Đề thi THPT quốc gia năm 2016 có cấu trúc tương tự như cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2015 gồm 60% câu hỏi cơ bản, 40% câu hỏi mức độ khó tăng dần. Đề thi THPT quốc gia năm 2016 bám sát chương trình THPT, chủ yếu lớp 12, không đánh đố, lắt léo. Các môn khoa học xã hội sẽ theo hướng mở, giảm chuyện học thuộc lòng mà yêu cầu học sinh phải biết phân tích sự kiện nhất là các sự kiện nóng trong xã hội. Đề thi các môn khoa học tự nhiên ngoài việc đánh giá kiến thức THPT, sẽ tập trung vào các câu hỏi vận dụng kiến thức, thực hành.

Lê Hậu