Chi Cục Thủy lợi tỉnh An Giang tập huấn phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Châu Thành
Ngày 11-06-2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành phối hợp Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gắn với hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới về tiêu chí thủy lợi cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các xã trên địa bàn huyện.

Responsive image
 

Tại đây, trong thời gian 01 ngày của lớp tập huấn, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được tập huấn các nội dung về Luật phòng chống thiên tai và giới thiệu các khái niệm cơ bản về thiên tai, hiểm họa rủi ro thiên tai và các loại hình thiên tai. Bên cạnh đó, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã trên địa bàn huyện được Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang trình bày các khái niệm về nội dung chính của phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Qua lớp tập huấn sẽ góp phần trang bị, bổ sung thêm các kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cho các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai. Để từ đó, ứng phó kịp thời và  hạn chế những thiệt hại, rủi ro khi có tình huống thiên tai bất ngờ xảy ra. Qua đó, cũng góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về thuỷ lợi trong xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Minh Thiện