Châu Thành hội thảo đánh giá “Mô hình trồng cây Cà tím gốc ghép để quản lý bệnh héo tươi”
Ngày 5-11-2019, tại xã Vĩnh Hanh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành tổ chức buổi hội thảo đánh giá “Mô hình trồng cây Cà tím gốc ghép để quản lý bệnh héo tươi do vi khuẩn. Buổi hội thảo thu hút trên 50 bà con nông dân tham dự.

Responsive image
 

Mô hình trồng cây Cà tím gốc ghép được áp dụng trên diện tích 1.500m2 đất của ông Nguyễn Văn Tùng, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh. Sau thời gian khoảng 2 tháng chăm sóc, cây Cà tím bắt đầu cho trái. Trọng lượng trái ước đạt 250gr. Qua mô hình cho thấy giống Cà tím gốc ghép cho năng suất khá cao, ước đạt khoảng 4.550 kg. Cây cà tím gốc ghép có ưu điểm là có thể kháng bệnh héo tươi do vi khuẩn tỷ lệ 96,5%, ước tính lợi nhuận mô hình đạt trên 12.000.000 đồng/1.500 m2.

Responsive image
 

Qua buổi thảo cho thấy, mô hình trồng Cây cà tím gốc ghép mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cây Cà thông thường, nhất là trong việc kháng bệnh, có thể trồng nghịch vụ cho năng suất và thu nhập cao. Đây là mô hình ứng dụng kỹ thuật mới cần được nhân rộng trong thời gian tới, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phát triển kinh tế gia đình, đồng thời thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương.

Minh Tân