Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Vĩnh Lợi tích cực học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

Responsive image

Một cửa xã Vĩnh Lợi

Đảng bộ xã Vĩnh Lợi  hiện có 165 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi Đảng bộ trong đó 03 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ y tế, 04 Chi bộ ngành và 04 Chi bộ ấp. Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, thời gian qua Đảng ủy xã Vĩnh Lợi đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 03 và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung tập trung vào các tác phẩm, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú, sinh động; gắn với công tác tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, các cuộc vận động, phong trào chung trên địa bàn xã.

Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ xã Vĩnh Lợi thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm. Đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó tập trung phát động thi đua tới các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký công trình, phầnviệc học tập và làm theo Bác. Qua đó cho thấy, việc học tập và làm theo Bác đều được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã và 4 ấp trên địa bàn xã cụ thể hóa thành chương trình hành động sát điều kiện thực tế, các phong trào thi đua cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương mình; thực hiện lồng ghép trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, ấp, gia đình văn hóa, bằng các việc làm cụ thể, dễ học, dễ làm. Điển hình là phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, thực hành tiết kiệm theo lời Bác, xây dựng gia đình hạnh phúc ở hội phụ nữ; “cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở hội cựu chiến binh; sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội nông dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ xã và các tổ chức thành viên.

Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 còn được Đảng bộ xã thực hiện lồng ghép, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đón Đảng, nhất là việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém. Đảng bộ xã đã chú trọng đến việc phân công, giao nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với  kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành trong thực thi công vụ và nhiệm vụ được giao. Song song đó, Đảng ủy xã còn thường xuyên tổ chức kiểm điểm và có các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Responsive image

 

Đặc biệt là việc tập trung giải quyết và khắc phục những tồn tại, bức xúc liên quan đến chính sách cán bộ, kinh tế, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát  tại cộng đồng, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao... Do đó, nhiều vấn đề dư luận bức xúc đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Tinh thần trách nhiệm trước công việc, thái độ của cán bộ, công chức khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân được nâng cao hơn. Các thủ tục hành chính được giải  quyết nhanh gọn phục vụ tốt nhu cầu của người dân khi đến liên hệ, vào mỗi thứ năm hàng tuần UBND xã đều tổ chức tiếp dân qua đó mọi vấn đề bức xúc, thắc mắc của dân đều được  giải trình thỏa đáng, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao.

Những thành tích mà Đảng bộ xã Vĩnh Lợi đạt được trong thời gian qua đã thể hiện sự năng động, sáng tạo trong vận dụng hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế ở địa phương, phát huy vai trò lãnh đạo sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, phát huy nội lực và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế  xã hội gắn với việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Đảng bộ xã quyết tâm  phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong năm 2018./.

Kim Xoàng