An Hòa khai giảng lớp huấn luyện dân quân cơ động năm 2019
Ngày 16-05-2019, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Hòa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện Dân quân Cơ động xã năm 2019. Đồng chí Liêu Văn Lộc – Bí thư Đảng ủy xã An Hòa; đồng chí Trương Minh Thức – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã đến dự.

Responsive image
 

Trong thời gian 12 ngày các chiến sĩ dân quân cơ động sẽ được huấn luyện các kiến thức về:  đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng; Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan; Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; võ thuật; kỹ thuật bắn súng; chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ ….

           Phát biểu tại buổi khai giảng đồng chí Liêu Văn Lộc – đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tốt lớp tập huấn, đảm bảo nội dung huấn luyện, thời gian theo quy định, đúng với yêu cầu phấn đầu hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Thông qua lớp huấn luyện nhằm trang bị kiến thức cho chiến sĩ dân quân cơ động hiểu và nắm được những nội dung cơ bản về Luật dân quân tự vệ, lịch sử biển đảo Việt Nam, Lịch sử Vùng đất Tây Nam bộ, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, từ đó, làm cơ sở vận dụng trong huấn luyện và sẳn sàng chiến đấu vào thực hiện nhiệm vụ tại địa phương./.

Trần Ngân