Châu Thành tiếp Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
Ngày 28 tháng 11 năm 2018, đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Châu Thành. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Trường Huấn, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, Quy ước ấp và chuẩn tiếp cận Pháp Luật năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong năm 2018, toàn huyện Châu Thành đã tổ chức trên tuyên truyền phổ biến pháp luật được 700 cuộc với 20.000 người tham dự; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện được 250 tin và 24 bài, truyền thanh cấp xã được 5.000 giờ. Các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới hiệu quả phù hợp với địa phương như tổ chức các hội thi, tổ chức tuyên truyền tại các điểm trường từ đó đã góp phần chuyển biến ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của  các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Vệ Quốc ghi nhận những kết quả huyện Châu Thành đã đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua.  Và đề nghị huyện Châu Thành tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật; Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật; Xây dựng nhân rộng các mô hình cách làm hay trong phổ biến giáo dục pháp luật  nhằm đảm bảo Công tác giáo dục pháp luật của huyện đi vào chiều sâu.

Doãn Hiếu

 

Tin liên quan