Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 trong Ngành giáo dục
Ngày 16-5-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đã đến dự.

Responsive image
 

Tại lớp tập huấn, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đã hướng dẫn các nội dung về đối tượng, nguyên tắc khen thưởng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, chủ đề phong trào thi đua trong năm học; Phương thức phát động và đăng ký thi đua; Các tiêu chí xét chọn thi đua, khen thưởng; Quy trình xét và công nhận danh hiệu; Thời gian thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, đối tượng xét thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 là các cá nhân đang công tác trong Ngành Giáo dục và Đào tạo, tập thể là Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học, tổ khối chuyên môn trường học. Thủ trưởng đơn vị phát động thi đua toàn đơn vị trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học và tổ đăng ký giao ước thi đua. Các cá nhân, tập thể đều có quyền đăng ký tham gia thi đua, ngoại trừ những cá nhân đang thi hành kỷ luật.

Responsive image
 

Việc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 sẽ góp phần để các đơn vị, trường học hiểu rõ các tiêu chí, quy trình nhằm xét chọn một cách dân chủ, khách quan những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong năm học 2018 – 2019.

Phước Thành