101 học viên được bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới” năm 2017
Ngày 04-10-2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “ Giáo dục đạo đức cách mạnh trong thời kỳ mới” năm 2017. Đồng chí Trương Thị Thu Hồng – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành đã đến dự.

Responsive image
 

Sau lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị kiến thức chuyên đề về: đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới.

Kết thúc khóa học, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã trao giấy chứng nhận cho 101 học viên là Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở đã hoàn thành khóa học ./.

Trần Ngân