Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Đảng ủy An Hòa sơ kết Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2020
Ngày 14-9-2020, Đảng ủy xã An Hòa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 9 tháng đầu năm. Đồng chí Hồ Hữu Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành; Đồng chí Dương Nguyễn Chân Phương – Huyện ủy viên, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hòa đã đến dự.

Responsive image
 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy xã An Hòa tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, vận động quần chúng, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình hành động thiết thực như: tổ chức diễn đàn “lắng nghe dân nói, dân vận khéo công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, vận động các nguồn quỹ xã hội hóa, quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội.... Bên cạnh đó, hoạt động các Hội, Đoàn thể ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng, nhiều phong trào nhận được sự tham gia tích cực của nhân dân như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, phong trào hiến máu nhân đạo, phong trào vận động xã hội từ thiện, cất nhà nhân ái… Nổi bật là cuộc vận động Quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội, đến nay, toàn xã vận động trên 700 triệu đồng đồng thực hiện công trình phúc lợi địa phương như: cất mới và sửa chữa căn nhà đại đoàn kết, trao tặng quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người nghèo, rãi cát đá lộ nông thôn…

Responsive image
 

Thời gian tới, Đảng ủy xã An Hòa tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng còn lại như: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung sản xuất lúa Thu đông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng chất hoạt động của các chi bộ trực thuộc, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra./.

Trần Ngân