Xã đoàn Vĩnh Hanh xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự
Ngày 9-9-2019, Ban Chấp hành Xã đoàn Vĩnh Hanh tổ chức tổng kết thực hiện công trình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự và triển khai thực hiện mô hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian tới. Chị Trần Thị Bích, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hanh đã đến dự.

Responsive image
 

Theo đó, từ năm 2013 đến năm 2019, Xã đoàn Vĩnh Hanh đã thực hiện nhiều công trình quan trọng để góp phần đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Điển hình là các công trình cổng rào an ninh ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc, Vĩnh Lợi, với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Xã đoàn phối hợp thực hiện công trình camera an ninh có kinh phí 38 triệu đồng. Phối hợp thực hiện các công trình đèn đường tuyến ấp Vĩnh Hòa, tuyến ấp Vĩnh Thuận và Vĩnh Thới, tuyến ấp Vĩnh Lợi, tuyến ấp Vĩnh Thuận và Vĩnh Phúc,…với chiều dài hàng chục km, tổng kinh phí 350 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Kinh phí thực hiện các công trình phần việc góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự có giá trị hàng trăm triệu đồng. Cũng tại cuộc họp, Ban Chấp hành Xã đoàn Vĩnh Hanh đã tổ chức ra mắt đội thanh niên ấp Vĩnh Thới xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đội thu hút 5 thành viên là đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an, quân sự tham gia. Nhiệm vụ của đội là nắm bắt tình hình, tuyên truyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Lê Hậu