Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Cần Đăng nhiều kết quả phấn khởi qua một nhiệm kỳ
Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cần Đăng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Responsive image
 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Cần Đăng đã tập trung lãnh đạo thực hiện vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận. Thu từ thu ngân sách gần 42 tỷ đồng, đạt trên 95% so Nghị quyết; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, toàn xã có 8 trạm bơm phục vụ nhu cầu tưới, tiêu với diện tích 582ha. Các loại hình dịch vụ, thương mại phát triển khá toàn diện. Toàn xã có Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 8.601,96 ha, xã có 01 Hợp tác xã với 90 thành viên, 08 Tổ hợp tác sản xuất, 02 câu lạc bộ Nông dân với 116 hộ tham gia. Hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Hòa A và các Tổ hợp tác luôn được quan tâm củng cố về tổ chức, nâng chất phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần phát triển kinh tế và giữ vững tiêu chí Nông thôn mới. Đối với cơ sở thương mại, dịch vụ toàn xã có 732 hộ gia đình sản xuất kinh doanh, tăng 47 hộ so đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ xã đầu tư xây dựng, nâng cấp đưa vào sử dụng 14 công trình nâng cấp đê bao, nạo vét kênh, xây dựng cống hở... với tổng kinh phí thực hiện 13 tỷ 451 triệu đồng do Ngân sách huyện đầu tư nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Xây dựng và sửa chữa 22 cầu giao thông, láng nhựa 15,26 km, bê tông hóa 1,3 km, nâng cấp, mở rộng, rãi đá cấp phối 17 km với tổng kinh phí thực hiện 67 tỷ 726 triệu đồng. Hiện nay trên địa bàn xã có 01 làng nghề làm lợp lươn thu hút 237 hộ với 658 lao động tham gia. Thu nhập bình quân mỗi lao động khoảng 1,5 triệu. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường học đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; đảm bảo duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ hàng năm theo quy định. Qua đó xã đã từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,45%.

Responsive image
 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cần Đăng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng Nghị quyết và quán triệt, triển khai đến các chi bộ trực thuộc. Ban hành các chương trình, kế hoạch dựa theo chỉ tiêu Nghị quyết đầu nhiệm kỳ để thực hiện. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cần Đăng luôn quan tâm phát triern đảng viên, đến nay đã phát triển được 70/75 đảng viên (đạt 93,3 % so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên của toàn xã lên 354 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định phục vụ tốt cho công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ. Về công tác vận động quần chúng, Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới; đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao”.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Cần Đăng xác định khâu đột phá là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với phát triển kinh tế hợp tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng xã Cần đăng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, Trọng tâm về kinh tế là tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển bền vững thông qua ổn định năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; phát triển kinh tế hợp tác theo hướng nâng chất hoạt động hợp tác xã đa dịch vụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được chú trọng hơn. Từ đó, địa phương duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Tin rằng, với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong nhân dân, Đảng bộ và nhân dân xã Cần Đăng sẽ phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm tiếp tục đưa xã Cần Đăng anh hùng ngày càng phát triển khởi sắc. 

Phước Thành