Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Bình Hòa tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho Thanh niên trong xã
Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, tuổi đời và phẩm chất chính trị làm cơ sở cho việc gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Sáng ngày 9 - 9, tại Ban chỉ huy quân sự xã Bình Hòa, Hội đồng nghĩa vụ quân sữ xã tổ chức sơ khám sức khỏe ban đầu cho thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác quản lý nguồn nam thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện tốt khâu sơ tuyển, nên khi được xã phát lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự, các thanh niên đã có mặt đông đủ thể hiện rõ tinh thần và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt sơ khám lần này, toàn xã có 450 thanh niên đủ tiêu chuẩn gọi khám. Qua đó, các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ sẽ được khám sơ bộ ban đầu về chiều cao, cân nặng, thể lực, thị lực, huyết áp,… Công tác khám tuyển diễn ra nhanh gọn an toàn và đúng luật, kết quả tất cả thanh niên có lệnh gọi đều đến buổi sơ khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 100%.

Responsive image
 

Từ kết quả khám tuyển trên, các thanh niên đủ điều kiện sẽ tiếp tục được khám chính thức tại Ban chỉ huy quân sự Huyện. Từ đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ lựa chọn ra những công dân ưu tú, đúng độ tuổi, đảm bảo về sức khỏe, phẩm chất chính trị để tham gia nhập ngũ năm 2020.

Trúc Phương