Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Vĩnh Hanh năm 2018
Ngày 11-4-2018, đồng chí Trần Tấn Phương, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã và các Ban, Ngành, Đoàn thể xã.

Responsive image
 

Theo dự thảo kế hoạch thì mục tiêu của địa phương phấn đấu từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” tạo điều kiện cho “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” để cùng với chính quyền thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo lộ trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương; Tiếp tục duy trì, nâng chất cập nhật, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tấn Phương biểu dương những kết quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới của địa phương, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong Nhân dân để hoàn thành thêm 4 tiêu chí Nông thôn mới; Tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn đầu tư. Để góp phần thành công cho việc thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo, Đảng ủy xã đã chủ trì và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã; Quyết định kiện toàn Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của địa phương.
Tính đến nay, xã Vĩnh Hanh đã thực hiện đạt 6/19 tiêu chí với 22/49 chỉ tiêu.

Lê Hậu