Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh tập trung mọi nguồn lực để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới
Xã Hòa Bình Thạnh là xã vùng sâu, địa bàn có 6 ấp, với 3.380 hộ, 15.926 nhân khẩu. Xã có diện tích đất trồng lúa 8.073,59 hecta, đa số người dân sinh sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp, số còn lại sống bằng các nghề mua bán nhỏ, lẻ và lao động làm thuê.

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh luôn đoàn kết phát huy phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hơn hết với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự đồng thuận nhất trí cao của Ban chấp hành Đảng bộ xã, sự đồng lòng chung tay của nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, chính trị địa phương, đặc biệt cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Responsive image
 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh luôn phát huy tốt truyền thống của Đảng bộ về sự đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo, sự điều hành của cấp ủy chính quyền nhất là trong Ban chấp hành, Ban thường vụ đều thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và điều lệ Đảng, luôn phấn đấu, phát huy dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân và luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  được địa phương tổ chức thường xuyên, hàng năm tổ chức trên 10 cuộc, với 490 lượt người tham dự. Theo đó, từng đồng chí trong Ban thường vụ, Đảng ủy viên, cán bộ, công chức xã ý thức cao trong công việc, trách nhiệm của mình trước cấp ủy Đảng và trước nhân dân, từng đồng chí, từng ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lồng ghép việc học tập làm theo Bác vào các phong trào thi đua, biến nhận thức vào việc làm cụ thể thiết thực đối với từng ngành, đơn vị phụ trách phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch triển khai thành lập mô hình " Tổ phụ nữ quản lý, giáo dục con em không tham gia các loại tệ nạn xã hội, có 12 tổ với 180 thanh viên; Tổ phụ nữ  " nuôi dạy con tốt" có 12 tổ, với 180 thanh viên; 03 tổ khuyến học vì trẻ em nghèo và thành lập mới 03 tổ phụ nữ tham gia phòng, chống sốt xuất huyết.  Đoàn thanh niên, với các công trình phần việc như: công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới kéo đèn đường tuyến từ Trà Gầm- cầu Cải Nha ấp Hòa Thuận, chiều dài 1,6km, tổng kinh phí trên 30 triệu đồng; thực hiện quét dọn, thu gom 500kg rác thải và phát 200 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường; tổ chức trồng trên 600 cây hoa gồm: Phượng, Sao Dầu, Bạch Đằng, Xứ, Mít Tây và trên 300 cây hoa Huỳnh Anh, Mười Giờ, Dừa Cạn, tại các ấp Hòa Hưng, Hòa Thạnh và Hòa Tân; thực hiện xây dựng hàng rào dân sinh dài 15m, kinh phí xây dựng trên 8 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa trong nhân dân. Đối với Hội nông dân xã có các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng măng tây xanh diện tích 0,1 hecta, đem lại hiệu quả thu nhập bình quân từ 30- 40 triệu đồng/ năm; Mô hình trồng nhãn xen với đậu nành rau; mô hình trồng dâu tằm, diện tích 0,3 hecta, cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Song song đó, để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh luôn thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng  cụ thể công tác quy hoạch cán bộ, luôn quan tâm và thực hiện đồng bộ, đúng quy trình trong công tác kiểm tra, giám sát, hàng năm đạt 100%, công tác giám sát theo chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Ngoài ra, công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và công tác đoàn thể xã hội luôn đảm bảo. 

Responsive image
 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 xã Hòa Bình Thạnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng phòng theo Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra.  Điểm nổi bật nhất là trong xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều hạng mục công trình quan trọng đã được đầu tư hoàn thành, đến nay toàn xã đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu, từ đó cho thấy diện mạo nông thôn xã Hòa Bình Thạnh đã có nhiều chuyển biến khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Trong công tác vận động các nguồn quỹ, xã đã vận động được tổng số tiền trên 6 tỷ 911 triệu đồng, qua đó cất mới và sửa chữa 72 căn nhà đại đoàn kết, duy trì thực hiện thường xuyên công tác an sinh  xã hội, đã trợ giúp 4.136 cho người nghèo, khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, Đảng ủy xã đã thực hiện chi hỗ trợ cho 404 người là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, với tổng số tiền 155.790.000 đồng; cấp phát cho 381 người là đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid-19, với số tiền 571.500.000 đồng; và chi cấp phát cho 1.022 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tổng số tiền 716.250.000 đồng. Địa phương luôn quan tâm vận động quỹ khuyến học, đã hỗ trợ cho 81 em học sinh, tổng số tiền trên 37 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân luôn được quan tâm, tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 3.040/3.380 hộ, đạt 89,94%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,27% so với Nghị quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Hòa Bình Thạnh vẫn còn 03/16 tiêu chí và 03/46 chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể tiêu chí 2 về giao thông; tiêu chí 5 về trường học; tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Chỉ tiêu 2.1 tỷ lệ km đường nông thôn trên địa bàn xã chưa được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; chỉ tiêu 6.1 xã chưa có Nhà Văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao; chỉ tiêu 5 tỷ lệ trường học các cấp, Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở phải có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia. Để tiến tới công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2021, Đảng bộ xã  quyết tâm tập trung mọi nguồn lực từ nay đến cuối năm 2020 thực hiện đạt và vượt 100% các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt.

Hy vọng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ xã và sự chung tay góp sức ủng hộ của nhân dân địa phương sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng giữ vững và xã Hòa Bình Thạnh tiến tới xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 đúng theo lộ trình.

Ngọc Hân