Chúc mừng năm mới 2019!!!
Xã đoàn Cần Đăng phát hoang khu dân cư ấp Cần Thạnh
Thực hiện các công trình phần việc trong sinh hoạt hè và mùa hè tình nguyện năm 2018, ngày 6-7-2018, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cần Đăng tổ chức ra quân phát hoang, vệ sinh môi trường tại khu dân cư ấp Cần Thạnh. Hơn 60 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân đã tích cực tham gia.

Responsive image
 

Với chiều dài gần 2 km, đoàn phát hoang tiến hành chặt mé các cây xanh che khuất tầm nhìn, dọn dẹp, vệ sinh những nơi bụi rậm, thu dọn rác thải sinh hoạt. Việc ra quân phát hoang, vệ sinh môi trường tại khu dân cư ấp Cần Thạnh góp phần đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, qua đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tích cực hành động vì mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông và môi trường tại địa phương.

Phước Thành