Chúc mừng năm mới 2019!!!
Vĩnh Lợi triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018
Chiều ngày 09-10-2018, đồng chí Nguyễn Việt Liền - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Vĩnh Lợi chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Thi - Bí thư Đảng ủy xã.

Responsive image
 


Hội nghị đã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong đó xác định việc rà soát lần này lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội địa phương. Các đại biểu cũng được hướng dẫn về các biểu mẫu, phiếu thu thập thông tin, đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo kế hoạch, năm 2018 xã Vĩnh Lợi phấn đấu thoát nghèo 31 hộ, tỷ lệ mỗi ấp giảm 34% trên tổng số hộ dân của ấp, phấn đấu thoát cận nghèo 50 hộ, tỷ lệ mỗi ấp giảm 23%. Trong đó, ấp Hòa Lợi 1 thoát nghèo 07 hộ, thoát cận nghèo 11 hộ; ấp Hòa Lợi 2 thoát nghèo 11 hộ, 22 hộ cận nghèo;  ấp Hòa Lợi 3 thoát nghèo 10 hộ, 12 hộ cận nghèo và ấp Hòa Lợi 4 thoát nghèo 03 hộ, thoát cận nghèo 05 hộ.

Qua hội nghị, nhằm giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện rà soát; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã đề ra trong các kế hoạch, đề án, dự án; phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo để có đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo trên địa bàn.

Kim Xoàng