Chúc mừng năm mới 2019!!!
Vĩnh Lợi hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2018
Công tác quốc phòng quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một mặt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một mặt góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương.

Responsive image
 

Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, đi đôi với thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, công tác Quốc phòng quân sự địa phương luôn được các cấp ngành xã Vĩnh Lợi đặc biệt quan tâm chú trọng thực hiện, trong đó nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Trong đợt tuyển quân năm 2018, xã Vĩnh Lợi được giao chỉ tiêu tuyển chọn 05 thanh niên nhập ngũ. Để hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu trên giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã kịp thời đề ra kế hoạch kiểm tra, rà soát nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xây dựng kế hoạch phân công từng thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự vận động thanh niên chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018 và các kế hoạch phối hợp với ban ngành đoàn thể xã trong công tác nghĩa vụ quân sự năm 2018. Qua đó ngành chuyên môn đã tiến hành điều động khám là 371 thanh niên, tổ chức đăng ký thanh niên tuổi 17 cho 38 thanh niên đạt 100% kế hoạch. Kết quả qua 2 đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự do Ban CHQS xã, huyện tổ chức xã Vĩnh Lợi có tổng số 11 thanh niên đảm bảo các tiêu chuẩn về đạo đức, học vấn, chính trị đáp ứng quân số chuẩn bị cho công tác giao quân năm 2018, qua đó có 5 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, Địa phương đã hoàn thành công tác xét duyệt thực lực, khám sức khỏe và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo quy định, công khai danh sách những công dân đủ điều kiện về sức khỏe, học vấn, chính trị để nhập ngũ năm 2018. Trước ngày giao quân, chính quyền địa phương xã đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, với hoạt động này đã làm ấm lòng các gia đình và các tân binh nhập ngũ. Bên cạnh đó, nhận thức được tham gia nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân nên các tân binh đều tự nguyện lên đường nhập ngũ với tinh thần phấn khởi và ý chí quyết tâm cao. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018 của xã Vĩnh Lợi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng đảm bảo.

Có được kết quả trên do ngay từ đầu năm Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chú trọng và thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự - tuổi 17 cho đến quản lý điều tra, xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ cũng như công tác khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên. Tất cả đều được thực hiện sát, đúng luật. Quan trọng nhất là công tác điều tra xét duyệt thực lực, căn cứ luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung và các quy định của pháp luật về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã luôn bám sát theo phương châm tuyển người nào chắc người đó. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ, trong nhiều năm qua địa phương luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Quá trình giao nhận quân diễn ra đúng luật, 100% thanh niên đều an tâm tư tưởng và hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc.

Nhìn chung, địa phương đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2018. Đó là sự nỗ lực rất lớn cộng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, nhất là gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân trong những năm tiếp theo, cả hệ thống chính trị xã Vĩnh Lợi đã và đang tập trung khắc phục mọi khó khăn, nêu cao trách nhiệm, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ công dân sẵn sàng nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức, nắm nguồn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; phát huy trách nhiệm cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự cũng được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, tạo bước chuyển biến cơ bản trong nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh niên độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự./.

Kim Xoàng