Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Vĩnh Bình phấn đấu đến năm 2025 vận động quỹ khuyến học 700 triệu đồng
Xã Vĩnh Bình phấn đấu đến năm 2025 sẽ vận động quỹ khuyến học từ 700 triệu đồng trở lên. Đây là mục tiêu được đề ra tại Hội nghị triển khai vận động quỹ khuyến học của địa phương, được diễn ra ngày 14-9-2020, tại hội trường UBND xã. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình.

Responsive image
 

Để đạt mục tiêu trên, địa phương đề ra nhiều giải pháp thực hiện như, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Thực hiện vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và bà con Nhân dân trong và ngoài địa phương ủng hộ để gây quỹ khuyến học; Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức vận động, quản lý và sử dụng quỹ khuyến học phải đúng quy chế, thiết thực, nhân văn, công bằng và phải đạt hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai, đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình yêu cầu cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc vận động để kịp thời hỗ trợ các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường; Giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, trong đó, phát huy vai trò của Ban Giám hiệu nhà trường, Hội khuyến học xã, các Ban ấp của địa phương…

Được biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình đã vận động được trên 500 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Lê Hậu