Chúc mừng năm mới 2019!!!
Kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018 tại xã Vĩnh Bình
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Vào ngày 6/7/2018 Hội liên hiệp phụ nữ Huyện Châu Thành đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ tại xã.

Responsive image
 

Sáu tháng đầu năm, Hội liên hiệp phụ nữ xã xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp, nghiêm túc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động. Xã đã chủ động đăng ký các công trình, phần việc với cấp uỷ bằng những hoạt động cụ thể, xây dựng các mô hình Dân vận khéo gắn với thực hiện việc học tập và làm theo Bác phù hợp theo từng địa phương trên các lĩnh vực; mô hình tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, các mô hình về bảo vệ môi trường…

Tại các buổi làm việc, đoàn đã được Hội phụ nữ xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác Hội 6 tháng đầu năm, kiểm tra công tác quản lý nguồn vốn vay, hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ của các chi Hội Trưởng. Các đại biểu đã có dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của Hội; đặc biệt đây cũng là dịp Chi Hội Trưởng củng cố nghiệp vụ công tác hội hiệu quả, thiết thực.

Kết luận kiểm tra, đại diện trưởng đoàn đã ghi nhận những cố gắng của hội Phụ nữ xã Vĩnh Bình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; nêu ra những tồn tại, hạn chế, một số chỉ tiêu chưa đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Hội Phụ nữ xã Vĩnh Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, khắc phục khó khăn; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2018.

Đỗ Thị Bích Liên - Hội LHPN xã Vĩnh Bình