Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Vĩnh Nhuận tổng kết công tác Dân vận Mặt trận và các Đoàn thể năm 2017
Ngày 9-1-2017, Khối Dân vận xã Vĩnh Nhuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2017 và đề ra phương hướng trọng tâm năm 2018. Đồng chí Trương Quang Chánh, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đồng chí Trần Minh Triển, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành; Đồng chí Mai Thành Ngoan, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Nhuận đã đến dự.

Responsive image
 

Năm 2017 là năm Khối Dân vận xã Vĩnh Nhuận thực hiện tốt công tác Dân vận của cấp ủy, Khối đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho gần 300 đảng viên và quần chúng, nhân dân; Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” tại 6 ấp với 18 mô hình đăng ký, kết quả đạt 16/18 mô hình, ước giá trị làm lợi trên 1 tỷ đồng. Mặt trận xã Vĩnh Nhuận tăng cường công tác vận động thực hiện các công trình phúc lợi xã hội gồm rãi cát tuyến kênh ấp Vĩnh Hòa 2 và một số tuyến khác, kinh phí gần 50 triệu đồng triệu đồng; Vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 150 triệu đồng. Các Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên và các Hội đặc thù duy trì thực hiện tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, Khối Dân vận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân từ nhận thức đến tổ chức thực hiện; Mặt trận xã tiếp tục tăng cường công tác vận động thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững, nâng chất xã Nông thôn mới; Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân và các Hội đặc thù khác duy trì hoạt động tốt, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2017

Lê Hậu