Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
An Châu tiếp đoàn kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 18-11-2020, Tổ kiểm tra việc của Huyện ủy Châu Thành do đồng chí Đỗ Phước Thưng - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 tại Đảng ủy thị trấn An Châu.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Năm 2020, Đảng ủy thị trấn An Châu lãnh chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể và các ấp đẩy mạnh việc thực Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2020. Hàng tháng, các cấp ủy đảng trên địa bàn đều sinh hoạt chuyên đề và kể mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên, công chức thị trấn An Châu xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xem việc rèn luyện đạo đức là việc làm thường xuyên. Thị trấn triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc học tập và làm theo Bác. Điển hình như vận động mua xe chuyển viện, vận động gia tu, sửa chữa đường nông thôn; đặc biệt là phát động trong nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, chỉnh trang đô thị xanh – sạch – đẹp – an toàn,…

Buổi làm việc còn tập trung, trao đổi và làm rõ thêm các nội dung báo cáo của Đảng ủy thị trấn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Responsive image
 

Sau khi kiểm tra các tài liệu, hồ sơ lưu trữ, báo cáo của Đảng ủy thị trấn, đoàn công tác đề nghị Đảng ủy thị trấn An Châu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các tổ chức phải thực sự làm gương trong nhận thức và hành động để tác động và cổ vũ cấp dưới làm theo, thiết lập nền nếp, kỷ cương trong mỗi tổ chức. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cộng đồng dân cư.

Minh Thiện