Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Hiệu quả từ những mô hình “Dân vận khéo”
Những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội được duy trì, nhân rộng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

Responsive image

Lãnh đạo huyện Châu Thành phát biểu trả lời các kiến nghị của người dân tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, với sự chủ động, tích cực, huyện Châu Thành xây dựng những tiêu chí cụ thể thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy đều phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” để các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân tự đăng ký thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, khuyến khích các đơn vị sáng tạo, sáng kiến những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện, tạo sức lan tỏa để nhân rộng. Năm qua, các cấp, ngành của huyện Châu Thành đã thực hiện trên 340 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.

Thời gian qua, rất nhiều mô hình “Dân vận khéo” với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế được các ban, ngành, đoàn thể và địa phương huyện Châu Thành duy trì, nhân rộng, như: phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, hỗ trợ vốn để nông dân phát triển sản xuất của Hội Nông dân; hỗ trợ vốn khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên; mô hình “Hùn vốn xoay vòng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động; các địa phương tích cực vận động nông dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái… Tất cả đều thu hút sự tham gia của nhiều hội viên, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương.

Hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành thể hiện rõ nét nhất thông qua việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu nông thôn; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường liên xã, ấp. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, áp dụng hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” chăm lo người nghèo, thực hiện các công trình phục vụ dân sinh. Với phương châm cán bộ, đảng viên luôn là những hạt nhân nòng cốt tiên phong đi trước, từ đó các tầng lớp nhân dân làm theo, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Responsive image

Huy động sức dân xây dựng cầu nông thôn

Việc triển khai mô hình “Dân vận khéo” cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm qua, các mô hình như: đối thoại với nhân dân, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, “Đi tận ngõ, rõ tận nhà”, “Tự quản về an toàn giao thông”, “Camera an ninh”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”… MTTQ và các cơ quan, đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường nắm tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mà người dân bức xúc. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng đã góp phần xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, huyện còn triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư...

Thời gian tới, huyện Châu Thành tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Qua đó, góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trung Hiếu