Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành nâng cao chất lượng phát triển đảng viên
Thời gian qua, xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ huyện nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Châu Thành luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên. Chỉ đạo kịp thời việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú, nhất là các quần chúng ở các chi bộ xã - thị trấn, học sinh THPT có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các em được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng kết nạp đảng viên mới cho từng chi bộ, coi đây là một trong các chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm... Cùng với đó, các chi, đảng bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó đã tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng ưu tú tích cực rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Responsive image
 

Năm 2020, Đảng ủy xã Bình Hòa kết nạp 4 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 459 đồng chí. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã Bình Hòa đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ, năng lực để giới thiệu và đề nghị cho đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Các chi bộ phân công đảng viên chính thức có kinh nghiệm, uy tín để giúp đỡ các quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua, qua đó phát hiện những đoàn viên, hội viên tiêu biểu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Nhờ vậy, hàng năm, Đảng bộ xã Bình Hòa đều kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Còn đối với Đảng ủy thị trấn An Châu, những đoàn viên, thanh niên học xong THPT hoặc sinh viên sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng có hướng trở về địa phương để phát triển, đảng ủy thị trấn sẽ giao kế hoạch cho các chi bộ và chi đoàn thanh niên quản lý, tuyên truyền, giáo dục, giao nhiệm vụ, giới thiệu thanh niên ưu tú để đưa vào nguồn bồi dưỡng, xem xét kết nạp Ðảng. Đến nay, An Châu có 503 đảng viên, đang sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc.

Không chỉ ở Đảng bộ các xã – thị trấn mà công tác phát triển đảng viên còn được chú trọng ở các Chi, Đảng bộ trường THPT. Đảng bộ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm rất quan tâm kết nạp đảng viên, nhất là kết nạp đảng viên trong học sinh. Hàng năm, Đảng ủy trường chỉ đạo Đoàn trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh có học lực giỏi, xuất sắc, tích cực tham gia các phong trào Đoàn, phẩm chất đạo đức, rèn luyện tốt để giới thiệu kết nạp Đảng. Kết quả, năm 2020, trường có 8/4 đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt tỷ lệ 200% so với Nghị quyết.

Responsive image
 

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hàng năm, Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Bên cạnh việc ban hành các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ vào tình hình thực tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đối tượng quần chúng trong độ tuổi thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ ưu tú. Đặc biệt chú trọng vận động quần chúng là thanh niên, phụ nữ có lý tưởng, nguyện vọng được kết nạp vào Đảng. Từ đó, các tổ chức cơ sở đảng, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập thành tích trong nhiều lĩnh vực công tác, xứng đáng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Responsive image
 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn phân công các đồng chí phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Hướng dẫn các chi bộ cơ sở thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho phát triển đảng viên. Cùng với việc tạo nguồn, các cấp ủy đảng thường xuyên phát động các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm theo chuyên đề. Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động xã hội, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn được những quần chúng tích cực, có động cơ phấn đấu chính đáng để tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp vào Đảng.

Responsive image
 

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn điều giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đến các Đoàn cơ sở. Từ chỉ tiêu đó, Đoàn cơ sở tích cực bồi dưỡng, tuyên truyền truyền thống cách mạng, tham mưu cấp ủy bồi dưỡng, đào tạo để các đoàn viên, thanh niên nhận thức được ý nghĩa vẻ vang khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ban Thường vụ Hội Liên hiện phụ nữ huyện cũng tích cực trong vận động chị em hội viên tham gia công tác Hội, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu tấm gương chị em điển hình để cấp ủy bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng.

Với cách làm trên, hàng năm, Đảng bộ huyện Châu Thành đều kết nạp Đảng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, huyện Châu Thành đã kết nạp được 61/60 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên trên 4.353 đồng chí. Số đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Các đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm.

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm, thời gian tới, Huyện ủy Châu Thành tiếp tục chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp, không chạy theo số lượng mà đưa những quần chúng chưa thật sự ưu tú, chưa thấm nhuần đạo đức cách mạng vào Đảng. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng chủ động rà soát nguồn dự kiến kết nạp đảng viên, có kế hoạch phân công tổ chức đoàn thể, đảng viên giúp đỡ, kịp thời đánh giá và xem xét những quần chúng ưu tú phấn đấu tốt. Phân công trách nhiệm cho các đoàn thể thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là các đối tượng trẻ, nữ, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Lê Anh