Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Châu Thành quan tâm thực hiện công tác gia đình
Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Responsive image
 

Những năm qua, Huyện Châu Thành đã quan tâm, chú trọng đến công tác gia đình, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và gia đình  trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai nhiệm vụ về công tác gia đình.  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành phối hợp chặt với các ngành, đoàn thể và địa phương triển khai các Chỉ thị của cấp trên và thực hiện trên 350 cuộc tuyên truyền với hơn 8.900 người tham dự về công tác gia đình bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú như sinh hoạt tổ, nhóm. Ngoài ra  còn tuyên truyền bằng hình thức treo băng gol, phát thanh bằng đĩa CD, … Các nội dung được tuyên truyền chủ yếu về phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới gắn với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới qua đó đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Đến nay, toàn Huyện đã xây dựng 47 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 47 câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, thành lập 15 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trải khắp 13 xã, thị trấn. Hàng tháng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình và Câu Lạc bộ phát triển gia đình bền vững định kỳ 1 tháng/lần. Ngoài ra, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác gia đình các xã, thị trấn còn định hướng nội dung tuyên tuyền, chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống tham gia sinh hoạt cùng Câu lạc bộ và người dân, qua đó giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân về vấn đề hôn nhân, gia đình, cách giáo dục con em, bình đẳng giới… Hơn thế, Huyện còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 thông qua hội thi Hát karaoke với sự tham gia của 13 gia đình tiêu biểu đến từ 13 xã, thị trấn, qua hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ mà còn là nơi để các gia đình được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình,  nuôi dạy con em thành tài… góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam.

Responsive image
 

Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình được huyện tổ chức và duy trì việc thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại các địa bàn đông dân cư  và cụ thể hóa bằng các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc, các hội thi, hội diễn như mâm cơm sum vầy, xây dựng gia đình văn hóa… Thông qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện xây dựng gia đình cũng như phòng, chống bạo lực gia đình. Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình,  Huyện còn chú trọng tuyên truyền, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc…tại các điểm, khu dân cư trên địa bàn. Đặc biệt, các Nhòm phòng, chống bạo lực gia đình và Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại 13 xã, thị trấn đã phát huy hiệu quả tích cực. Từ khi thành lập các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, việc can thiệp, xử lý các vụ bạo lực gia đình được kịp thời hơn, tránh được những mâu thuẫn, xô xát lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể và tinh thần của nạn nhân. Nhờ vậy, số nạn nhân bị bạo lực giảm đáng kể, một số hình thức bạo lực nhạy cảm như bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục  được can thiệp, tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Với chủ đề “Gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”, Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 tại huyện Châu Thành được tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều thông điệp như bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Trong thời gian tới, để công tác phòng, chống bạo lực gia đình được thực thi có hiệu quả Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại công đồng thông qua các kênh tiếp nhận thông tin tại các nhóm, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy để hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp bị bạo lực gia đình… Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững./.

Trần Ngân