Châu Thành triển khai hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản
Sáng ngày 03 – 12, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong huyện. Ông Nguyễn Văn Beo - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đến dự vào báo cáo tại hội nghị.

Responsive image
 

Hiện nay, công tác kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Vẫn đề này đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương liên quan đến việc thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thông qua Hội nghị, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật.

Trúc Phương