Tập huấn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình" năm 2019
Ngày 10-7-2019, tại Hội trường UBND xã Cần Đăng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành tổ chức tập huấn công tác gia đình năm 2019 và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, cho thành viên Ban Chỉ đạo của huyện và 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Đến dự và triển khai các nội dung tập huấn có đồng chí Hồ Thị Mộng Thu, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành; Đồng chí Nguyễn Hoàng Tiến, phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành.

Tại chương trình tập huấn, các học viên được triển khai kế hoạch và các bước tiến hành bình xét gia đình văn hóa và chấm điểm, đánh giá ấp đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo Nghị định số 122/2018 của Chính phủ; các biểu mẫu, hồ sơ, sổ sách của Ban chỉ đạo, Ban vận động ấp và Ban xây dựng để thống nhất trong toàn huyện phục vụ cho công tác phong trào.  Đồng thời, trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình với nội dung như Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017, Chỉ thị số 16/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định số 110/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình,  Thông tư số 07/2017 của Bộ Văn hóa, thể Thao và Du lịch về việc quy định thu nhập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và hướng dẫn kỹ năng quản lý và điều hành Câu lạc bộ Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Các kỹ năng truyền thông, tư vấn, thu thập số liệu dành cho các Câu lạc bộ và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Responsive image
 

Qua buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình và xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện và các xã, thị trấn nắm được kiến thức cơ bản để nhận diện đầy đủ về tình trạng bạo lực gia đình hiện nay, có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu nguy cơ nghiêm trọng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Phước Thành