Châu Thành có trên 16.000 học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở có bảo hiểm y tế
Tính đến thời điểm này, bậc Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện Châu Thành đã có 16.241/24.307 học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 66,82%. Trong đó, số học sinh vận động tham gia bảo hiểm y tế là 9.205 học sinh, đối tượng học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế là 7.036 học sinh, số học sinh cần vận động tham gia bảo hiểm y tế là trên 8.000 học sinh.

Responsive image
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành quán triệt đến hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các trường về chủ trương vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, các quyền lợi khi tham gia được chăm sóc sức khỏe ban đầu; Giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế cho các trường theo phân cấp quản lý; Chỉ đạo các trường thống kê các số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế, lập danh sách thu tiền và nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế xã hội để đảm bảo công tác phát hành thẻ kịp thời; Chỉ đạo cho các Đoàn trường có kế hoạch tham gia tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, phát động phong trào giúp bạn nghèo mua bảo hiểm y tế, vận động các tổ chức, cá nhân tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Chỉ đạo các trường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo công tác giáo dục sức khỏe, sơ cứu ban đầu, khám sức khỏe và tổ chức thăm khám sức khỏe cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế ít nhất một lần trên một năm. Chính quyền địa phương các xã, thị trấn cũng đã và đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị, trường học thành lập các đoàn tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế, qua đó phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo kế hoạch đề ra.

Lê Hậu