Bồi dưỡng chính trị ngành giáo dục và đào tạo hè năm 2019
Ngày 12-8-2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị ngành giáo dục và đào tạo hè năm 2019 cho cán bộ, nhân viên, giáo viên các trường trên địa bàn xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hanh, xã An Hòa và trấn An Châu.

Responsive image
Đồng chí Đoàn Hồng Danh Ủy viên ban thường vụ - Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Châu Thành báo cáo tại xã Vĩnh Thành
 
Responsive image
Đồng chí Hồ Hữu Tài- Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành đã báo cáo tại xã Vĩnh Hanh
 
Responsive image
Đồng chí Bùi Văn Sơn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành báo cáo tại thị trấn An Châu
 
Responsive image
Đồng chí Liêu Văn Lộc – Bí thư Đảng ủy xã An Hòa báo cáo viên tại xã An Hòa

Các đại biểu đã được quán  triệt các nội dung: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kế hoạch số 90-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng; Tình hình biển đông gần đây, sinh hoạt công tác chính trị, tư tưởng, Quy định số 47-QĐ/TW, 01/11/2011 của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè đã giúp cán bộ, công chức, viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn nắm vững những chủ trương, chính sách mới của Đảng, qua đó giúp các giáo viên nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần áp dụng vào thực tiễn công tác, giảng dạy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao../.

Trần Ngân- Minh Thiện- Lê Hậu- Bích Thủy