Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới
Trong các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành, hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn luôn được các ngành, các cấp quan tâm, đặc biệt công tác xã hội hóa được nhân dân đồng tình ủng hộ tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nhân dân huyện Châu Thành đã tự nguyện đóng góp ngày công, tiền, vật chất, hiến đất để xây dựng những công trình cầu, đường nông thôn. Qua đó, bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc.

Responsive image
 

Từ việc thực hiện linh hoạt, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và luôn công khai minh bạch về tài chính nên các công trình giao thông nông thôn luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ Nhân dân. Nhiều người đã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, vật tư… để xây dựng cầu, đường nông thôn. Ngoài ra, còn phải kể đến những đóng góp to lớn của các đội thi công cầu tự nguyện, như chú Võ Văn Cửu (Ba Tu), Chú Võ Văn Sáng (Tư Sang), Võ Văn Út ( Út Ngộ)…

Responsive image
 

Từ sự đóng góp của các đội thi công cầu tự nguyện, các mạnh thường quân và  sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự đồng tình của người dân trong việc xây dựng giao thông nông thôn nên những cây cầu tre, cầu khỉ đã dần được thay bằng những cây cầu sắt, bê tông rộng lớn và vững chắc. Các tuyến đường liên huyện, liên xã cũng đã được bê tông hóa, láng nhựa phẳng phiu. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện nâng lên. Cụ thể trong thời gian qua, giao thông nông thôn trên địa bàn luôn được quan tâm đầu tư đến nay đã đầu tư mở mới 48,87 km và nâng cấp 191,26 km lộ giao thông nông thôn. Ngoài ra, các xã đã kết hợp làm đê bao với lộ giao thông nông thôn vận động nhân dân đóng góp để rãi cát trên 258 km đường; cất mới và sửa chữa 141 cây cầu, 50 km đường nông thôn với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.  Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được kết nối thông suốt, an toàn, sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Cùng với đó, huyện Châu Thành thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, áp dụng hiệu quả, linh hoạt các mô hình “Dân vận khéo” khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong dân để cùng nhau chăm lo người nghèo, thực hiện các công trình phục vụ dân sinh. Theo đó, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, hệ thống mặt trận huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, với nhiều hình thức, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ. Hàng năm, Huyện vận động hàng chục tỷ đồng để thực hiện các hoạt động sửa chữa, cất nhà Tình thương, Tình nghĩa, Đại đoàn kết; tặng quà, cứu trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; hiến máu nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo xây dựng cầu, đường nông thôn.... nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện đạt 100% tỷ lệ Km đường ngõ, xóm (đường dân sinh) được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa, các tuyến đường trục chính từ trung tâm hành chính của huyện về đến trung tâm hành chính của xã đều được láng nhựa hoặc bê tông hóa….

 

 

Responsive image
 

Có thể nói, từ việc nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, Nhân dân huyện Châu Thành tích cực tham gia đóng góp các hoạt động xã hội – từ thiện, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nông thôn …Các công trình này được hoàn thành, không những đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân mà còn xây dựng một diện mạo mới cho vùng nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện bền vững.  Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện tăng cường tập trung chỉ đạo và kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã, để các xã đều được hỗ trợ và ra sức phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện chương trình; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy vai trò chủ thể của người dân và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện của các Ban ấp trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các xã nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, hiện đại…

Minh Thiện