Đồng chí Cù Minh Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu thành khảo sát tiến độ thi công các công trình phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa
Sáng ngày 5-6-2018, Đồng chí Cù Minh Trọng – UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Châu Thành cùng các Phòng, Ban chuyên môn đã đến khảo sát các dự án và tiến độ thi công các công trình phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa.

Responsive image
 

Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Bình Hòa phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2018, tính đến hiện tại xã đã đạt 15/19 tiêu chí, 42/49 chỉ tiêu. Bên cạnh các tiêu chí và chỉ tiêu đã đạt, hiện tại trên địa bàn xã có 19 công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện điều hành và làm chủ đầu tư. Trong đó, có 5 công trình chuẩn bị thực hiện đầu tư và 14 công trình đang trong quá trình thi công gồm: 5 điểm trường, các cây cầu liên ấp và điểm sinh hoạt văn hóa của các ấp. Trong số các công trình đang thi công có 7 công trình đã hoàn thành 100%, 3 công trình có tiến độ đạt từ 30 đến 50%, 4 công trình đạt từ 50 đến 80%.

Qua khảo sát, Đ/c Cù Minh Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá một số công trình trọng điểm đã hoàn thành theo kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn công trình có tiến độ thi công chậm chưa đạt theo yêu cầu. Qua đó, đ/c yêu cầu các Phòng, ban chuyên môn cần quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị thi công để hoàn thành các công trình theo tiến độ, góp phần đưa xã Bình Hòa đạt các tiêu chí và chỉ tiêu còn lại, sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình.

Trúc Phương

 

Tin liên quan