Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Châu Thành
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành luôn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong cán bộ, hội viên gắn với việc cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Về tiếp tục đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó, đã thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện giữ gìn và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển giàu đẹp.

 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, Ông Võ Thanh Hùng, cho biết:… “Toàn huyện hiện có 673 hội viên CCB tham gia sinh hoạt tại 13 tổ chức cơ sở hội. Trong 5 năm qua, giai đoạn 2014-2019, Hội Cựu chiến binh huyện đã phát động nhiều đợt, nhiều nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động “Ngày vì người nghèo”… Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp Hội và cán bộ, hội viên. Phong trào đã hướng vào việc nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên. Từ đó, đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở”…

Responsive image

 Qua phong trào, nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy. Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực công tác. Ở bất kỳ cương vị nào, hội viên CCB luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, hội viên luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong 5 năm qua, có 100% cơ sở hội đạt “Trong sạch vững mạnh”, trên 98% hội viên đạt chuẩn “Hội viên gương mẫu”, 100% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa.

 Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh huyện còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ năm 2014 đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện đã tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ hội viên về giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ khoa học kỹ thuật để hội viên áp dụng vào sản xuất. Chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng nguồn quỹ hội để giúp nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Kết quả, toàn huyện đã có 711 lượt cán bộ, hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế, với số tiền trên 10,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn giới thiệu việc làm cho 290 con, em hội viên, vận động cất mới, sửa chữa 66 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên ổn định cuộc sống. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả nên đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo được nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập, đã có 7 hộ hội viên thoát nghèo, 15 hộ thoát cận nghèo trong 5 năm qua.

 Bên cạnh việc vận động cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng, các cấp Hội CCB huyện Châu Thành còn chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng nông thôn mới… Qua đó góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đẩy mạnh hoạt động chăm sóc người có công, gia đình chính sách. Đặc biệt góp phần tích cực cùng huyện thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, các cấp hội đã thực hiện 77 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, qua đó đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến trên 5.000m2 đất và hơn 10 tỷ đồng làm đường nông thôn với chiều dài hơn 32km, đóng góp trên 700 triệu đồng và trên 4.400 ngày công lao động để cất mới 37 cây cầu nông thôn…

 Có thể thấy, từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tích cực trong các hoạt động của địa phương. Nêu cao vai trò tiên phong, là lực lượng tin cậy, nòng cốt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đóng góp tích cực trong công tác giáo dục thế hệ trẻ và tham gia hiệu quả vào việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, phát huy những thế mạnh trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên CCB góp phần nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình, mô hình mới trong toàn Hội. Qua đó, tạo tiền đề để Hội cựu chiến binh huyện có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh ở địa phương, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.

 Trúc Phương