Chúc mừng năm mới 2019!!!
Châu Thành đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho”.

Responsive image

Người dân An Hòa tham gia sửa chửa lộ nông thôn

Cũng theo Hồ Chí Minh, “Công tác dân vận” là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng”. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Từ lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, nhiều việc làm, nhiều công trình ý nghĩa từ huy động nguồn lực trong hệ thống chính trị, và trong nhân dân tại các địa phương đã có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Thực hiện Kế hoạch phát động thi đua “Dân vận khéo” của Đảng và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020. Ban dân vận Huyện ủy Châu Thành đã phát động rộng rãi trong các Ban, Ngành, Đoàn thể và Khối dân vận 13 xã, thị trấn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Dân vận khéo” với những nội dung gắn với nhiệm vụ Dân vận và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh – quốc phòng được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Responsive image

Người dân Cần Đăng nâng cấp tuyến đường Ấp Cần Thới

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, Lê Thanh Hà, cho biết: “Qua triển khai phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong năm 2017, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền và vận động trong nhân dân được 55 cuộc, có trên 1.500 lượt người tham dự. Qua phát động, đã có 37 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Huyện và 13 xã, thị trấn đăng ký 404 mô hình với nhiều hình thức phù hợp, trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là các mô hình thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới”….

Kết quả đến nay, đã có 351 mô hình trên các lĩnh vực được thực hiện thành công. Trong đó, lực lượng thực hiện “Dân vận khéo” của Đảng có 113/128 tập thể, 118/126 cá nhân; “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới có 91/111 tập thể, 29/39 cá nhân. Trên lĩnh vực kinh tế có 45 mô hình, đã thực hiện được 27 mô hình với tổng giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng. Điển hình như: vận động cất mới 10 cây cầu tại các xã Cần Đăng, Vĩnh An, Vĩnh Lợi, mô hình làm đèn đường, sửa chửa lộ nông thôn được thực hiện tại 13 xã, thị trấn, mô hình hỗ trợ vốn giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được hội LHPN Huyện triển khai thực hiện. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có 257 mô hình đăng ký, đã thực hiện đạt 230 mô hình với những nội dung vận động thực hiện công tác an sinh xã hội, cất nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho người nghèo, cận nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên tiếp tục đến trường, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế….Các mô hình đều được các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn triển khai thực hiện tích cực mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội và cho nhân dân, với tổng giá trị trên 19 tỷ đồng. Song song đó, nhiều mô hình trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng cũng được đăng ký, với 33/36 mô hình đã được thực hiện hiệu quả góp phần cho công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và các loại tệ nạn xã hội. Điển hình như: mô hình xây dựng Ấp “tự quản về an toàn giao thông”, “xây dựng cổng rào an ninh trật tự”, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, vận động quỹ quốc phòng, hậu phương quân đội. Trong đó nồng cốt là lực lượng Công an , Quân sự, Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn. Hiệu quả cho thấy, tình hình an ninh trật trật tại các địa phương đều được đảm bảo, hàng năm các xã, thị trấn đều hoàn thành tốt công tác tuyển quân.

Đ/c Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, Lê Thanh Hà, cho biết thêm:… “Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, đã thực hiện 61 mô hình. Điểm nhấn trong các mô hình phải kể đến mô hình tổ chức diễn đàn “Nghe dân nói” tại các xã, thị trấn. Hình thức của diễn đàn là tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi ý kiến và đối thoại trực tiếp giữa các tầng lớp nhân dân với Lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể Huyện và Lãnh đaọ các xã, thị trấn. Thông qua diễn đàn nhằm tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, những bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân cũng như những ý kiến đề xuất tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề văn hóa – xã hội, an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó diễn đàn còn là dịp để tạo sự gắn bó gần gũi giữa cán bộ với nhân dân, thông qua đó làm nâng cao nhận thức vá kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội từ Huyện đến xã”…

Responsive image

 

Các mô hình tuyên truyền và vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Huện ủy cũng được thực hiện thường xuyên và đã có tác động tích cực trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Làm thay đổi nhận thức, tư tưởng và hành động trong Cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là trong nhân dân, từ đó người dân đã tham gia tích cực cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tùy theo đặc điểm của mỗi đơn vị, đã có nhiều mô hình, cách làm hay góp phần xây dựng tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền như: thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Phòng Nội vụ, cải tiến quy trình khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Huyện, nâng cao chất lượng giảng dạy của Phòng Giáo dục và Đào tạo….

Có thể thấy, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ngày càng được sự đồng thuận cao  trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và trong tầng lớp nhân dân. Riêng trong năm 2017 vừa qua, bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể đã vận động công sức và vật chất từ trong cán bộ, Đảng viên và người dân trên 29 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và Chính quyền trong sạch vững mạnh, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Trúc Phương