Ngành giáo dục huyện Châu Thành và bảo hiểm xã hội huyện tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh
Năm 2018, toàn huyện Châu Thành có 45/45 trường có học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100% số trường học trên địa bàn huyện, trong đó có 42 trường đạt tỷ lệ tham gia từ 90% đến 100%, 3 trường có số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ dưới 90%.

Trong công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế, huyện có 8 trường tỷ lệ vận động thấp hơn so với năm 2017 và có 32 trường tỷ lệ vận động tăng cao hơn 2017. Tổng số tiền chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh là 1.014 triệu đồng. Tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong năm 2018 có tổng cộng 17.149 lượt khám chữa bệnh với tổng chi phí 2.268 triệu đồng, trong đó có 5 trường hợp học sinh điều trị với chi phí kỹ thuật cao số tiền trên 222 triệu đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội huyện cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo biểu dương, động viên các trường thực hiện tốt công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội huyện, khen thưởng 18 tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2018.

Nhằm đạt được chỉ tiêu giao năm 2019 phấn đấu các trường phải đạt 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện việc phối kết hợp thực hiện vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho học sinh. Trước chỉ tiêu 100% trường tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020. Cụ thể, hai đơn vị sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện Châu Thành lãnh, chỉ đạo chính quyền địa phương trong phát triển bảo hiểm y tế học sinh; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để học sinh, sinh viên và phụ huynh hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế; Phối hợp với Trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế khi ốm đau, tai nạn phải điều trị tại các cơ sở y tế; Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai, giao chỉ tiêu vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; Cung cấp kịp thời các sản phẩm tuyên truyền, xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện, phát động thi đua và khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác vận động thực hiện tốt công tác thu và phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Responsive image
 

Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành phối hợp tốt với chính quyền địa phương, Hội khuyến học, mạnh thường quân, các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với Ngành y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho học sinh có bảo hiểm y tế khi ốm đau, tai nạn phải điều trị tại các cơ sở y tế; Phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức tốt công tác y tế trường học, quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và có hoạt động giáo dục thể chất góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong tình hình mới; Thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo số học sinh có thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về bảo hiểm y tế xã hội Tỉnh, UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để có giải pháp hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện triển khai tốt công tác vận động bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2019-2020. 

Responsive image
 

Riêng đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, Phòng cần quán triệt đến hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các trường về chủ trương vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, các quyền lợi khi tham gia được chăm sóc sức khỏe ban đầu; Giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế cho các trường theo phân cấp quản lý; Chỉ đạo các trường thống kê các số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế, lập danh sách thu tiền và nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế xã hội để đảm bảo công tác phát hành thẻ kịp thời; Chỉ đạo cho các Đoàn trường có kế hoạch tham gia tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, phát động phong trào giúp bạn nghèo mua bảo hiểm y tế, vận động các tổ chức, cá nhân tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Chỉ đạo các trường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo công tác giáo dục sức khỏe, sơ cứu ban đầu, khám sức khỏe và tổ chức thăm khám sức khỏe cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế ít nhất một lần trên một năm.

Việc bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện việc phối kết hợp thực hiện vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để các em an tâm học tập. Với ý nghĩa đó, bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện rất cần sự chung tay của các ngành có liên quan, của quý phụ huynh học sinh và toàn xã hội, qua đó góp phần đẩy mạnh tiến độ thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Lê Hậu