Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Châu Thành
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS, ngày 4-6-2019, gần 400 học sinh lớp 9 bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019 - 2020, tại Hội đồng thi trường THPT Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Responsive image

 Ngày thi thứ 2, các thí sinh thi môn Toán và buổi chiều cùng ngày sẽ thi các môn chuyên dành cho các thí sinh đăng ký nguyện vọng học ở 2 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa. Trước đó một ngày, các thí sinh đã thi môn Ngữ Văn và tiếng Anh. Sau hai ngày diễn ra kỳ thi, điểm thi trường THPT Cần Đăng đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và an toàn. Được biết, toàn huyện Châu Thành có trên 1.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 với 3 hội đồng thi gồm, Hội đồng thi trường THPT Cần Đăng, Hội đồng thi trường THPT Vĩnh Bình và Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Bỉnh khiêm. Năm học 2019 – 2020, toàn huyện Châu Thành sẽ tuyển 1.370 chỉ tiêu vào lớp 10 ở các trường THPT Vĩnh Bình, THPT Nguyễn Bỉnh khiêm và THPT Cần Đăng.

Responsive image

 Khi kỳ thi kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh tổ chức 1 Hội đồng chấm thi chung cho trường THPT chuyên và các trường THPT còn lại. Sau khi hoàn tất khâu chấm thi, lên điểm, bàn giao kết quả điểm thi và dữ liệu cho Ban tuyển sinh; căn cứ theo thống kê và điểm thi sẽ hướng dẫn các trường THPT thực hiện xét tuyển. Nếu có chấm phúc khảo, Sở sẽ tổ chức chấm phúc khảo bài thi nếu có đơn xin phúc khảo của các thí sinh hội đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh. Thí sinh nộp đơn xin chấm phúc khảo tại trường THPT đã đăng ký dự thi tuyển. Về nguyên tắc xét tuyển, Trường THPT chuyên được xét tuyển trước, đó là, trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển đủ chỉ tiêu các lớp chuyên và không chuyên; học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên sẽ được xét lần lượt theo các nguyện vọng 1 và 2 vào trường THPT còn lại. Các trường THPT công lập khác tùy theo điểm thi tuyển hoặc xét tuyển, xét lần lượt cho nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

 Cách tính điểm xét tuyển có hai phương thức, đó là trường THPT chuyên và trường THPT công lập khác. Đối với trường THPT chuyên, tính điểm xét tuyển vào lớp chuyên theo quy chế của trường THPT chuyên. Tuyển học sinh các lớp chuyên và không chuyên theo chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có kết quả vào trường THPT chuyên, các học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào học tại THPT chuyên. Đối với trường THPT công lập khác, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. Điểm chuẩn và điểm sàn của từng trường theo nguyện vọng 1, 2 do Ban Tuyển sinh tỉnh quyết định căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh trường và trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào cấp THPT (Điểm sàn nguyện vọng 2 bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1). Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tiếp nguyện vọng 2.

 Lê Hậu